HEADER AfterEggFood

AfterEggFood en AfterEggInside: voor ieder kuiken de juiste start!!

di 13 sep 2016

Kuikens van kippen (en kalkoenen) zijn van nature nestvlieders. Niet lang na uitkomst uit het ei verlaten de kuikens het nest en gaan op zoek naar voer en water. In de gangbare pluimveehouderij is dit niet altijd mogelijk; het duurt enige tijd na uitkomst tot de kuikens toegang hebben tot voer en water. Verschillende publicaties tonen aan dat dit ten koste gaat van groei, immuniteit en (darm)ontwikkeling. Ook duurt het langer totdat het kuiken in staat is zijn lichaamstemperatuur te reguleren. Inmiddels hebben verschillende organisaties die actief zijn in de vleeskuikensector, systemen ontwikkeld om kuikens zo snel mogelijk na uitkomst de gelegenheid te geven om nutriënten op te nemen. Meerdere proeven met vleeskuikens tonen aan dat correct toepassen van ‘’early chick nutrition’’ een verbetering geeft van de technische resultaten.

In 2006 heeft Twilmij het semi-moist product AfterEggFood op de markt geïntroduceerd. Dit product wordt vooral ingezet als ‘’post-hatch’’ supplement in transportdoosjes af broederij. Eigen proeven tonen aan dat AfterEggFood bijdraagt aan een snellere kuikenontwikkeling en een lagere uitval bij aankomst in de stal (opfokker of vleeskuikenhouder). Afgelopen jaar heeft Twilmij TWILMIX AfterEggInside ontwikkeld. TWILMIX AfterEggInside is een kern die kan worden toegepast in een prestarter geformuleerd met onze adviesnormen. Deze kern bevat een aantal specifieke ingrediënten die ook worden toegepast in AfterEggFood.

Begin 2016 heeft Twilmij een vleeskuikenproef uitgevoerd met TWILMIX AfterEggInside al of niet gecombineerd met AfterEggFood in een ‘’early feeding’’ systeem. Na 5 dagen kregen alle (Ross 308) kuikens hetzelfde start-, groei- en afmestvoer. Op 7 dagen leeftijd waren de kuikens die prestarter verstrekt kregen, duidelijk zwaarder (11 tot 15 g). Ook tot het moment van afleveren op dag 35 behielden deze kuikens een voorsprong; ten opzichte van gangbaar startvoer leverde toepassing van een prestarter bijna 50 g extra lichaamsgewicht op (Figuur 1). De voederconversie (1500 g) verbeterde in deze proef met 0.03 bij gebruik van een prestarter met TWILMIX AfterEggInside. Tenslotte verlaagde inzet van de prestarter de uitval.

Voor meer informatie, neem contact op met Marien van den Brink, diernutritionist pluimvee. mvdbrink@twilmij.nl