Genial uitsn 3

GENIAL Buty-Gan: Voor precisie voeding van de darm

di 15 maa 2016

Bij de formulering van jongdiervoeders is het beheersen van de (darm)gezondheid één van de grote uitdagingen waar de nutritionist voor staat. Processing, zorgvuldige grondstofkeuze, voorkomen van overmatige eiwit- en mineralenopname en toepassing van diverse additieven zijn maatregelen die via het voer worden genomen.

Meerdere publicaties tonen aan dat de combinatie van organische zuren met etherische oliën perspectiefvol zijn om de darmgezondheid te ondersteunen. Eén van de best onderbouwde organische zuren voor jongdiervoeders is boterzuur (butyraat), vooral in vetgecoate vorm en gecombineerd met etherische oliën.

Voor varkens- en pluimveevoeders heeft Twilmij daarom het product GENIAL BUTY-GAN ontwikkeld. Uit een tweetal gecontroleerde voederproeven met biggen bleek een significante verbetering van de groei en voederconversie bij inzet van GENIAL BUTY-GAN. Bij vleeskuikens werd in een gecontroleerde voederproef onder optimale omstandigheden een significante verbetering van de voederconversie waargenomen.

Download productsheet voor complete informatie: