Header geit 2

Het effect van GENIAL oregano op geitenlammeren

di 29 maa 2016

In deze proef is het effect van GENIAL Oregano op de gezondheid en ontwikkeling van geitenlammeren onderzocht. De proef is uitgevoerd met 327 geitenlammeren, die zijn gevolgd vanaf de geboorte tot een gewicht van ca. 20 kg.

Samenvatting

De lammeren zijn verdeeld in twee groepen. De eerste groep was de controlegroep. De proefgroep kreeg 500 mg GENIAL Oregano/kg brok verstrekt. Vervolgens zijn de gewichten, voeropname, het aantal behandelingen en de uitval gemeten. De toevoeging van GENIAL Oregano geeft bij gezonde lammeren geen verhoogde groei. Bij de lentelammeren is er echter een Coccidiose besmetting door het koppel gegaan. Tijdens deze periode lieten de lammeren die GENIAL Oregano gevoerd kregen wel een duidelijk hogere groei zien. Daarnaast was de voeropname in de proefgroep 1% lager, wat aangeeft dat de voerefficiëntie in de Genial Oregano gevoerde lammeren hoger was.

De uitval door sterfte was hoger in de controlegroep. Daarnaast kregen de dieren in de controlegroep een koppelbehandeling voor Coccidiose terwijl in de proefgroep slechts enkele dieren behandeld hoefden worden. Ook het aantal behandelingen voor andere aandoeningen waren, met uitzondering van luchtwegproblemen, lager in de proefgroep. Bovenstaande resultaten zijn verder doorgerekend in een economische kosten/baten analyse. Hieruit bleek dat het toevoegen van GENIAL Oregano resulteert in een kostprijsdaling van € 1,27/lam. De toevoeging van GENIAL Oregano aan de lammerenkorrel is daarom niet alleen een waardevolle aanvulling op de gezondheid, maar ook op het economische resultaat.

Voor verdere informatie omtrent dit onderzoek kunt u contact opnemen met onze diernutritionist Elwin Brons (ebrons@twilmij.nl).