Pluimvee Hen uitsn 4

Is uw premix al klaar voor onbehandelde snavels?

do 07 jul 2016

Vanaf 1 september 2018 is het behandelen van snavels bij pluimvee verboden. Nu al bieden IKB Ei en KAT legpluimveehouders de mogelijkheid om met een vrijwillig certificaat te werken, waarmee zij hun afnemers kunnen garanderen dat hun eieren afkomstig zijn van hennen met onbehandelde snavels.

Het houden van hennen met onbehandelde snavels wordt nog een hele uitdaging, vooral in relatie tot een goede bevedering. Die zal nog meer aandacht krijgen in zowel fokkerij, (opfok)management en houderijsystemen als in voeding. Er is immers een duidelijke relatie tussen bevedering en technische resultaten. Een slecht verenkleed isoleert minder goed, waardoor het de hen meer energie kost om haar lichaamstemperatuur op peil te houden. Van Krimpen e.a. (2012) berekenden dat elke 10% afname in veerbedekking bijna 1 g extra voer per dag kost, uitgaande van een voer met 2800 kcal OE lh. Wanneer er sprake is van kannibalisme, leiden onbehandelde snavels bovendien tot meer uitval.

Twilmij heeft een inventarisatie gemaakt van de factoren die pikkerij en bevedering beïnvloeden. Hieruit blijkt dat er een verband bestaat tussen voer, voerstrategie en bevedering. Drie hoofdmaatregelen zijn van belang, die elkaar enigszins overlappen: (1) het voorkomen van deficiënties, (2) het vermijden van stresssituaties of de hennen hier goed doorheen helpen en (3) investeren in darmgezondheid, vooral in de opfok- en transitieperiode. Naast voedingsaspecten op macroniveau, zoals energieniveau, aminozurenpatroon en onoplosbare vezels, hebben sommige micronutriënten een effect op bevedering en pikkerij. Vanuit de literatuur zijn o.a. de effecten van biotine, zink, jodium en selenium bekend.

Op basis van gegevens uit onderzoek en praktijk heeft Twilmij haar adviesnormen voor zowel premixen als eindvoeders geactualiseerd. Wilt u meer weten over onze benadering en productspecificaties? Neem dan contact op met Marien van den Brink, diernutritionist pluimvee.