Niacine uitsnede 1

Niacine, de energieke vitamine

ma 26 feb 2018

Niacine (vitamine B3) is een onmisbare bouwsteen voor de nicotinamidecomponent van de belangrijke co-enzymen NAD en NADP. Die zijn op hun beurt essentieel voor de energiehuishouding van herkauwers. NAP en NADP spelen namelijk een rol in het koolhydraatmetabolisme (glycolyse en citroenzuurcyclus), het vetmetabolisme (synthese en afbraak van glycerol en vetzuren en synthese van steroïden) en het eiwitmetabolisme (synthese en afbraak van aminozuren). In herkauwers ondersteunt niacine de lever bij de omzetting van ammoniak naar ureum en bij het omgaan met ketonlichamen. Last but not least verbruiken ook pensmicroben niacine bij hun stofwisseling, wat resulteert in een verhoogde microbiële eiwitproductie en meer propionzuurvorming.

Herkauwers kunnen de behoefte aan niacine op drie manieren dekken. In de eerste plaats door in het lichaam tryptofaan om te zetten in niacine. De efficiëntie van deze omzetting is echter erg laag. Bovendien zijn voor deze omzetting ook vitamine B2, vitamine B6 en ijzer nodig. Daarnaast is de omzetting afhankelijk van de eiwit- en energievoorziening van het dier. Vooral in de transitiefase staat de niacinevorming via deze route op een laag pitje.

Naast bovengenoemde omzetting wordt er niacine gevormd in de pens. Santschi et al. (2005) laten zien dat de schijnbare synthese van niacine in de pens ongeveer 2 g/dag is. Recent onderzoek van Seck et al. (2017) wijst uit dat de productie van niacine in de pens afneemt bij een hoger aandeel ruwvoer in het rantsoen. Hier zit uiteraard wel een optimum aan. Bij een minder goed functionerende pens, bijvoorbeeld als gevolg van pensverzuring, kan de productie van niacine zelfs tot nul teruglopen.


Tot slot kan de koe niacine uit het rantsoen halen. De beschikbaarheid hangt echter sterk af van de grondstof. Uit granen komt erg weinig niacine vrij. Bovendien wordt een groot deel hiervan verbruikt door de pensmicroben. Om dit te voorkomen moet daarom aanvullend pensbestendige niacine worden verstrekt. Desondanks blijkt dat het verstrekken van een hogere dosering onbestendige niacine aan koeien aan het begin van de lactatie een positief effect heeft op de melkproductie, melkeiwit en NEFA’s in het bloed.

Een verhoogde niacineverstrekking is dus vooral wenselijk in de transitieperiode en bij aanvang van de lactatie. Extra niacine werkt echter ook positief op de groei van vleesvee en lammeren. De dosering van onbestendige niacine dient hoger te zijn dan die van bestendige niacine. Twilmij heeft zowel de standaard niacine (onbestendig) als een bestendige niacine in huis. Neem voor verdere details over de toepassing van dit vitamine contact op met uw accountmanager of met onze nutritionist herkauwers Elwin Brons.