HEADER graan

Nieuwe EU wetgeving: aanpassing maximum zinkniveaus

di 13 sep 2016

De maximum niveaus voor zink in diervoeders wijzigen. Mede op basis van discussies (ook in Nederland) over zorgen die binnen en buiten de sector leven over zinkgehaltes, is op Europees niveau een compromis bereikt. Inmiddels is de discussie afgerond en is het besluit met nieuwe maximum gehalten voor zink in diervoeders gepubliceerd (EU 2016/1095). De nieuwe wetgeving voor de maximale zinkniveaus komt er als volgt uit te zien:

Voeders voor:

  • Honden en katten : 200 ppm (totaal)
  • Zalmachtigen en melkvervangers voor kalveren : 180 ppm (totaal)
  • Biggen, zeugen, konijnen en alle vissoorten,
  • behalve zalmachtigen : 150 ppm (totaal)
  • Andere soorten en categorieën : 120 ppm (totaal).

Deze maximum niveaus gelden voor alle zinkbronnen (toegevoegd via de premix + bijdrage uit grondstoffen). Vanaf 27 januari 2017 mogen voor bestemming EU geen voormengsels of aanvullende diervoeders worden geproduceerd die afwijken van bovengenoemde wetgeving. Voor de productie van mengvoeders geldt een overgangsregeling tot in ieder geval 27 juli 2017, zodat premixvoorraden indien nodig kunnen worden opgemaakt.

Voor Twilmij een reden om voor enkele diercategorieën de adviesnormen voor toegevoegd zink te actualiseren. Belangrijkste wijziging is de adviesnorm voor vleesvarkens startvoeders (van 12 weken tot ca. 40 kg) van 110 naar 80 ppm. Voor oudere vleesvarkens (> 40 kg) heeft Twilmij in 2013 al een verlaging doorgevoerd naar 50 ppm op basis van het onderzoek van Bikker en Jongbloed (2012). Dit niveau zal worden verhoogd naar 60 ppm. De adviesnormen voor de andere diercategorieën voldoen al aan de nieuwe wetgeving.


Voor verdere informatie over de consequenties van deze wetgeving of nadere toelichting over onze geactualiseerde zinknormen, kunt u contact opnemen met onze diernutritionisten.