Pluimvee Kuiken uitsn 1

Nieuwe inzichten Eastman ENHANZ bij vleeskuikens

di 05 sep 2017

Sinds 2016 is Eastman ENHANZ beschikbaar als zoötechnisch additief voor vleeskuikens (4d4). De actieve component DMG, het natriumzout van NN-dimethylglycine, wordt uiteindelijk gemetaboliseerd tot glycine, dat met name voor jonge vleeskuikens een semi-essentieel aminozuur is.

Wetenschappelijk onderzoek had al aangetoond dat DMG de (vet)vertering verbetert, de stofwisseling ondersteunt en een antioxidantwerking heeft. Twee nieuwe proeven, uitgevoerd bij ZTC Leuven, leverden enkele nieuwe inzichten op en bevestigen dat DMG positief bijdraagt aan de groei en gezondheid van vleeskuikens.

Aansprekende resultaten
In de eerste proef werden 270 Ross 308 haantjes verdeeld over 18 grondhokken. De proef kende drie behandelingen: controle, controle + 600 g/ton Eastman ENHANZ en controle + 1200 g/ton Eastman ENHANZ. De voeders waren gebaseerd op tarwe, soja en maïs en werden verstrekt in een 3-fase voerprogramma. In deze proef werd een verbetering van de groei en voeropname waargenomen bij toepassing van het additief; de voederconversie verbeterde numeriek (-/- 0.04). Bovendien verlaagde de inzet van Eastman ENHANZ bij beide doseringen het optreden van voetzoolleasie (P < 0.05) door een betere strooiselkwaliteit (Figuur 1).

Figuur 1. Inzet van 600 en 1200 gram Eastman ENHANZ in vleeskuikenvoeders resulteerde in significante daling van voetzoolleasie (respectievelijk, P = 0.003 en P < 0.001)

Figure 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede proef, eveneens met 270 Ross 308 haantjes verdeeld over 18 grondhokken, is gekeken naar het effect van Eastman ENHANZ (600 g/ton en 1200 g/ton) onder hittestress condities (dag 0-24: 30oC en dag 24-42: 27oC). Ook onder deze (extreem) warme omstandigheden bleek het additief de groei en voeropname te verbeteren. In eerdere proeven was het effect van Eastman ENHANZ op oxidatieve stress ook al aangetoond, vooral in voeders met veel meervoudig onverzadigde vetzuren.

Naast de antioxidantwerking wordt verondersteld dat DMG de doorbloeding en zuurstofvoorziening van lichaamsweefsels verbetert. Een slechtere doorbloeding en het optreden van oxidatieve stress zijn als risicofactoren beschreven voor het optreden van filetafwijkingen, zoals het wooden breast syndroom. Dat maakt de inzet van Eastman ENHANZ tot een mogelijk interessante nutritionele maatregel om de kans op filetafwijkingen te verlagen. De eerste veldproeven lijken deze hypothese te bevestigen.

Neem voor meer informatie over de achtergronden en toepassing van Eastman ENHANZ in vleeskuikenvoeders contact op met Marien van den Brink, diernutritionist pluimvee, mvdbrink@twilmij.nl.