Header grondstoffen

Onderzoeksthema’s jongdiervoeding en voerefficiëntie brengen resultaten

wo 06 dec 2017

In de periode juni 2016 t/m maart 2017 heeft Twilmij diverse proeven uitgevoerd met biggen en vleeskuikens in het kader van het EFRO-project VERHOOGDE VOEREFFICIËNTIE ten behoeve van antibioticareductie in de veehouderij. ‘Jongdiervoeding’ en ‘voerefficiëntie’ zijn relevantie thema’s in de veehouderij en aanverwante bedrijven, zo ook voor Twilmij. Doelstelling is om middels nutritionele interventies te komen tot een gezonde veehouderij die efficiënt produceert.

In de vleeskuikenproeven die zijn uitgevoerd bij verschillende faciliteiten heeft Twilmij een aantal toevoegingen getest die een gunstig effect hebben op de darmgezondheid en de voerefficiëntie. Deze kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve mixen, Genial BUTYGAN en Genial INTEGRAL. Ook heeft Twilmij enkele proeven met gespeende biggen uitgevoerd waarin is gekeken naar toevoegingen en specifieke grondstoffen. Deze proeven hebben bijgedragen aan een verfijning van de adviesnormen om biggenvoeders samen te stellen. Hiertoe zijn nieuwe aanbevelingen gemaakt voor de grondstofkeuze (eiwitbron). Toepassing van prebiotische componenten lijkt perspectiefvol. Genial BUTYGAN blijkt (juist) ook voor biggen een waardevolle toevoeging om de darmgezondheid te ondersteunen en de voerefficiëntie te verbeteren.

Voor meer informatie, neem contact op met Marien van den Brink, diernutritionist pluimvee, mvdbrink@twilmij.nl of Ewout van Lagen, diernutritionist varkens, evlagen@twilmij.nl.

 

Logo Europese Unie