Header website OptiFerm

OptiFerm goede voorspeller eiwitproductie

di 24 jan 2017

Nutritionisten en rundveevoorlichters gebruiken pensmodellen om rantsoenen zo goed mogelijk af te stemmen op de gewenste melk- en eiwitproductie. Twilmij heeft daarvoor een eigen pensmodel voor melkkoeien en – geiten ontwikkeld onder de naam OptiFermPM. Dit model is recentelijk diepgaand geëvalueerd en vergeleken met de andere pensmodellen.

Uit de evaluatie waren twee conclusies te trekken:

1. Voor melkproductie loopt de voorspellende waarde van de modellen weinig uiteen.
2. OptiFermPM geeft een betere voorspelling van de eiwitproductie.

Bij de evaluatie van de pensmodellen zijn tal van rantsoenen met verschillende hoeveelheden darmverteerbaar eiwit doorgerekend en vergeleken met de werkelijk gerealiseerde melk- en eiwitproductie. De uitkomsten zijn weergegeven in onderstaande grafiek.

 

Grafiek Optiferm

Na statistische analyse bleek dat de determinatiecoëfficiënt R2 bij het OptiFerm model duidelijk hoger uitkwam dan bij de andere modellen. Dit betekent niets meer of minder dan dat het OptiFermPM model de eiwitproductie nauwkeuriger kan voorspellen. Dat betekent ook dat rantsoenen nauwkeuriger te optimaliseren zijn. Veehouders kunnen daardoor dichter op de stikstofnorm werken en de stikstofemissie beperken.

Meer weten?
Diverse mengvoederproducenten passen het OptiFermPM inmiddels met succes toe. Meer informatie over de achtergronden van dit pensmodel en over de actuele afbraakkenmerken van voedingscomponenten vindt u op www.optiferm.nl. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met onze nutritionist herkauwers Elwin Brons, ebrons@twilmij.nl

Bekijk ook www.optiferm.nl