Gewas uitsn 2

TWILFLITS: Op 10 oktober vervangt Twilmij tarwegries door gemalen tarwe

do 29 sep 2016

Op 10 oktober vervangt Twilmij tarwegries door gemalen tarwe als organische drager in premixen. Hierdoor verbeteren de fysische eigenschappen, homogeniteit en loopsnelheid van de premixen. Ook het stortgewicht neemt toe, waardoor de premixen sneller en efficiënter zijn te verwerken. Afnemers die de nieuwe partijen ontvangen of gaan gebruiken, dienen alert te zijn op eventueel gescheiden opslagcapaciteit en de instellingen hun premix doseerunits.

Organische dragers zoals tarwegries en gemalen graag zijn bij uitstek geschikt voor premixen waarin een laag calciumgehalte gewenst is. Twilmij heeft beide dragers langs de meetlat gelegd.
Wat de optimale drager is voor een premix, hangt af van meerdere factoren. Een zeer belangrijke is de bijdrage aan stabiele fysische eigenschappen. Uit de deeltjesgrootteanalyse (zie figuur 1) blijkt dat gemalen tarwe een bredere spreiding heeft dan gries. Dit resulteert in een breder draagbereik in de premix, die daardoor een homogener en stabieler karakter krijgt.

Efficiënter te verwerken
Gemalen tarwe is zwaarder en compacter dan het volumineuze tarwegries. Premixen op basis van gemalen tarwe hebben daardoor een hoger soortelijk gewicht, een hoger stortgewicht en – als gevolg daarvan – betere loopeigenschappen tijdens verwerking. Hierdoor kan de mengvoerproducent de premix sneller en efficiënter doseren.

Vanaf 10 oktober
Twilmij ziet in bovengenoemde klantvoordelen voldoende redenen om gemalen graan als organische drager te kiezen.

 

Figuur 1. Deeltjesgrootte verdeling tarwegries en gemalen tarwe.

 

Twilflits 2016 10 10 tarwe plaatje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Premix- en Procestechnoloog Jan Kuperus (jkuperus@twilmij.nl; T +31 (0)342 44 17 81).