Kantoor 1 uitsn

Twilmij B.V. en Kwalipak B.V. worden onderdeel van Royal DSM

vr 22 sep 2017

Geachte relatie,

Met groot genoegen brengen wij u op de hoogte van het nieuws dat Twilmij B.V. en Kwalipak B.V. te Stroe onderdeel zijn geworden van het internationale Royal DSM N.V., met haar hoofdkantoor in Nederland. Beide bedrijven Twilmij en Kwalipak zullen onder eigen naam blijven opereren.

Het streven naar nog meer kennis, controle en kwaliteit, van de vitaminen die we verwerken, zit diep geworteld in beide bedrijven. De waarborging van continuïteit op lange termijn is nergens beter in handen dan bij de producent van de belangrijkste ingrediënten, zoals de vitaminen en innovatieve producten. De langetermijnvisie, het wereldwijd bekende merk en de innovatiekracht van DSM hebben ons overtuigd van de juistheid van deze belangrijke stap in ons bestaan.

Sinds vele jaren streven we naar het verwerken van de beste en meest kwalitatieve West- Europese vitaminen. We zijn er dan ook trots op onderdeel te mogen uitmaken van het wereldwijd opererende concern DSM. De combinatie van beide bedrijven verhoogt de slagkracht om innovatieve oplossingen voor de diervoederindustrie gerichter op de markt te brengen.

Ook het focusgebied, Noordwest-Europa en dan met name Nederland en omliggende landen, is voor beide bedrijven gelijk. DSM heeft een wereldwijd netwerk van meer dan 40 premixfabrieken. Deze ervaring en kennis bundelen en ten goede laten komen aan onze klanten zal onze slagkracht een nieuwe impuls geven. “Think global, act local” is daarbij niet alleen een slogan maar ook een belofte. Dat betekent dat de 5 Twilmij kernwaarden; klant centraal, gedreven mensen, kennis van diervoeding, optimale bedrijfsprocessen en betrouwbaarheid; één voor één versterkt en verstevigd zullen worden.

Het management dat de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan Twilmij en Kwalipak, zal dit in de komende jaren met zo mogelijk nog meer energie en toewijding voortzetten. René Slagmolen (MD) zal de komende tijd de dagelijkse leiding verder overdragen aan Erik Bouma (commercieel directeur), en zich voornamelijk richten op het bundelen van de krachten uit beide bedrijven.

De overname is onder voorbehoud van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

Met vriendelijke groeten,

Directie

Twilmij B.V. en Kwalipak B.V.