Header grondstoffen

Twilmij beperkt toepassing van ethoxyquin

do 26 jan 2017

Antioxidanten beschermen vitaminen en pigmenten, zoals vitamine A, D3 en carotenoïden, tegen oxidatie. Zij neutraliseren vrije radicalen en voorkomen daarmee de oxidatie of afbraak van deze voedingscomponenten. Op dit moment wordt vooral het goedkope en efficiënte antioxidant ethoxyquin gebruikt.

Ethoxyquin is een zeer efficiënte en relatief goedkope antioxidant, die breed toepassing vindt in diervoeding. De herregistratie van ethoxyquin leidde in Europa tot bezwaren en een algemeen verbod in 2017 is waarschijnlijk. Om die reden gaat Twilmij het gebruik van ethoxyquin in haar premixen nu al beperken.

EFSA vraagt garanties
In november 2015 publiceerde de EFSA een kritisch rapport over ethoxyquin. De in diervoeders gebruikte formulering bevat ook een kleine fractie ethoxyquin polymeren en de stof “p-phenetidine”, een synthetische bouwsteen uit het productieproces. Deze metaboliet is potentieel mutageen en de Europese toelatingsautoriteit EFSA wil p-phenetidine daarom eerst nader onderzocht hebben op de veilige toegelaten niveaus. Dat is een moeilijke zoektocht, aangezien er geen officiële analysemethodes zijn voor p-phenetidine.
De federatie van antioxidant producenten (ANTOXIAC) publiceerde in een eerder onderzoek al dat ethoxyquin en de gevormde dimeren niet carcinogeen en niet gentoxisch zijn. Desondanks wil de EFSA garanties hebben voor alle ethoxyquin metabolieten, alsmede per diersoort vastgestelde richtlijnen voor een veilig gebruik van deze hulpstof.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de EFSA zal besluiten. Er wordt gesproken over een algemeen verbod, maar ook over uitzonderingen. In de tussentijd bereidt de markt - zowel antioxidanten- en vitamineproducenten maar ook Twilmij - zich voor op het verminderen en indien mogelijk het vervangen van ethoxyquin.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over oxidatieprocessen en de werking van antioxidanten? Neem dan contact op met Premix- en Procestechnoloog Jan Kuperus (jkuperus@twilmij.nl; T +31 (0)342 44 17 81).