MVO banners website5

Gedreven mensen

Mensen maken het verschil. De gezondheid, veiligheid én ontwikkeling van medewerkers staat voorop. Ook voelt Twilmij zich sterk verbonden met de lokale gemeenschap, als werkgever en als maatschappelijk partner. Samen staan we sterker.

Praktijkvoorbeelden:

  • Procesmedewerkers werken met hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, we zien toe op het juiste gebruik daarvan en hanteren strikte veiligheidsprocedures.
  • Incidenten en bijna-incidenten worden actief geregistreerd en geëvalueerd. Gerichte maatregelen beperken overlast door stof (ook in het eindproduct) en geluid en houden de bedrijfshygiëne op hoog niveau.
  • Binnen de branche staat Twilmij bekend als één van de meest stofarme bedrijven. Om dat te onderbouwen ondergaan alle medewerkers eens per drie jaar een paramedisch onderzoek.
  • De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers krijgt veel nadruk. Onder andere via trainingen, cursussen, coaching en teambuilding. Jaarlijkse inloopdagen en sponsoring van lokale verenigingen en evenementen borgen de goede contacten met omwonenden, lokale instellingen en autoriteiten. In de loop van 2017 zal Twilmij zich certificeren voor de ISO normen 45001: 2016 (goed werkgeverschap) en 14001: 2015 (milieuaspecten).