MVO banners website3

Kennis van diervoeding

Toegesneden recepturen en adviezen houden dieren langer gezond en productief, kunnen specifieke problemen verminderen en beperken het curatieve gebruik van antibiotica. Ook dragen deze oplossingen bij aan een efficiëntere benutting van nutriënten, zoals eiwit en mineralen, en daarmee aan een beter milieu.

Praktijkvoorbeelden:

  • In de eerste plaats om producten te kunnen maken die aantoonbaar bijdragen aan een gezonde groei en ontwikkeling van landbouwhuisdieren.
  • Toegesneden recepturen en adviezen voorkomen specifieke problemen zoals klauwontsteking (melkvee, zeugen) en pikkerij (legpluimvee) verminderen en beperken het curatieve gebruik van antibiotica. Ook dragen deze oplossingen bij aan een efficiëntere benutting van nutriënten, zoals eiwit en mineralen, en daarmee aan een beter milieu.
  • Op initiatief van Twilmij is een geslaagde ketensamenwerking gerealiseerd met broederijen en machinebouwers, gericht op early feeding van kuikens. Door kuikens al op de broederij hun eerste hoogwaardige voeding te geven – wat niet gebruikelijk is – gaan zij sterker en gezonder op transport en neemt hun overlevingskans aanmerkelijk toe.
  • Een belangrijk kennisthema is intelligent premix design (IPD). Onder dit domein vallen procesverbeteringen en innovaties die leiden tot efficiënter gebruik van grondstoffen, snellere doorlooptijden, minder stofvorming en energiebesparing. Zowel in de eigen fabriek als bij klanten. Een mooi voorbeeld waarin al deze elementen terugkomen, is de vervanging van tarwegries door gemalen tarwe als organische drager in premixen in 2016.