Geit uitsn 3

TWILMIX Geiten Productie

Het geitenmineraal voor een uitstekende dekking

Vitamines en mineralen spelen een belangrijke rol in vele fysiologische processen in het lichaam. Een tekort aan vitamines en mineralen uiten zich onder andere in problemen met de stofwisseling, productie, weerstand en vruchtbaarheid.

Uit grootschalig bloedonderzoek op Nederlandse geitenbedrijven bleek dat veel geiten een tekort hebben aan verschillende vitamines en mineralen. Voor andere mineralen geldt juist dat de voorziening ruim voldoende is om aan de behoefte te voldoen, en dat extra aanvulling dus niet nodig is.

Om de noodzakelijke vitamines en mineralen in de juiste hoeveelheid te verstrekken en vergiftigingsverschijnselen te voorkomen heeft Twilmij  TWILMIX Geiten Productie ontwikkeld.


BESTELCODE: 03G0005