Header melkvee

TWILMIX Rundvee Hepatica

Het mineraal ter ondersteuning bij een leverbotinfectie dat tijdens de lactatie mag worden gebruikt.

Leverbot (Fasciola hepatica) is een parasiet die grote schade kan veroorzaken. In rundvee wordt een lagere melkproductie, groeiachterstand van het jongvee, een verminderde vruchtbaarheid en een lagere weerstand gezien. De kosten van leverbot worden geschat op ca. 116 €/infectie. Middelen die tegen leverbot worden ingezet mogen niet worden verstrekt aan melkgevende dieren. Daarnaast blijkt er steeds meer resistentie te zijn tegen deze middelen. De etherische oliën in TWILMIX Rundvee Hepatica lijken ondersteunend te werken.

Een leverbotinfectie geeft beschadigingen van de lever. Een goede leverwerking is essentieel voor het functioneren van het dier. Silymarine is een krachtig fytogeen dat specifiek wordt ingezet om de leverwerking te ondersteunen. Cholinechloride speelt een belangrijke rol in het transport van vetten uit de lever.

Bij de ondersteuning van het immuunsysteem spelen anti-oxidanten zoals vitamine E, vitamine C, en selenium een belangrijke rol. Met een verhoogde afweer neemt ook de behoefte aan spoorelementen toe. Organisch gebonden spoorelementen hebben een goede beschikbaarheid.

Praktijkervaringen met de TWILMIX Rundvee Hepatica laten positieve resultaten zien richting afgekeurde levers, algehele gezondheidsstatus van het koppel en anti-stoffen in het bloed.

 

Bestelcode: 03R0959