Petfood uitsn 3

TWILMIX Hepapet 1%

De lever is een belangrijk orgaan in het lichaam, met verschillende functies in de stofwisseling, vertering en ontgifting van het lichaam. De symptomen van een minder goed functionerende lever of zelfs leverziektes zijn vaag, waardoor het lastig is om de diagnose te stellen. Toch laat onderzoek uit Finland zien dat 1,24% van de honden, en 0,41% van de katten die de universiteitskliniek bezochten leden aan een leverziekte. Ter ondersteuning van deze dieren heeft Twilmij daarom de Twilmix Hepapet 1% ontwikkeld.

Choline draagt bij tot de instandhouding van de normale leverfunctie. Choline speelt een belangrijke rol in het vettransport, maar levert ook methylgroepen. Deze methylgroepen worden gebruikt voor verschillende andere doeleinden, waaronder bv. de methionine-cyclus. Voor het leveren van deze methylgroepen wordt choline omgezet naar betaine. Door betaine toe te voegen aan het voer kan een deel van het choline gespaart worden. Aansluitend op de vitamines choline en betaine wordt in de literatuur aangeven om verschillende vitamines te verhogen bij een minder goed functionerende lever.

Carnitine speelt een rol bij het transport door mitochondriale membranen. Een tekort aan carnitine wordt dan ook wel in verband gebracht met vette levers bij katten (feline hepatic lipidosis syndrome). Taurine bindt aan galzuren zodat deze goed oplosbaar zijn. Een tekort aan taurine wordt daarom wel in verband gebracht met galstenen. Silymarine (mariadistel) wordt al sinds jaar en dag ingezet ter ondersteuning van de lever. Onderzoek bij honden laat een verlaging van leverenzymen die duiden op leverschade zien na het verstrekken van silymarine. Dit suggereert een ondersteuning van de werking, en een herstel van de lever.

TWILMIX Hepapet draagt bij tot de instandhouding van de normale leverfunctie. Het combineert choline, betaine en carnitine. Aansluitend hierop zijn silymarine, taurine en extra vitamines toegevoegd.