Pluimvee Hen uitsn 1

TWILMIX FLHS

Tegen sluimerend gevaar

De lever is één van de belangrijkste organen van hoogproductieve dieren; dit orgaan speelt een centrale rol in de energie- en eiwitstofwisseling en dus in de benutting van nutriënten. Wanneer de lever onvoldoende ondersteund wordt (bijv. door tekorten) of overmatig wordt belast (bijv. tijdens infecties), treedt gemakkelijk leververvetting(‘fatty liver haemorrhagic syndrome’, afgekort FLHS) op. Bij leghennen is leververvetting, ook bij ogenschijnlijk gezonde koppels, een veel voorkomend probleem. 

Leververvetting is meestal te herkennen aan bleke kammetjes, een verhoogde uitval en puntbloedingen in de lever. Vooral oudere hennen vormen veel buikvet en worden zwaarder. De meeste B-vitamines zijn nauw betrokken bij de energiestofwisseling en het functioneren van de lever. Daarnaast is de antioxidantstatus van de hen van belang.

TWILMIX FLHS is ontwikkeld ter ondersteuning van de leverfunctie en de energie- en eiwitstofwisseling voor leghennen en moederdieren na de piekproductie en/of tijdens kritische omstandigheden (zoals infecties).

 

Bestelcode: 03P0801