Pluimvee Kuiken uitsn 1

TWILMIX FPD

Voor een droge stal en gunstige voetzoollaesiescore

Het beheersen van de strooiselkwaliteit in combinatie met een lager antibioticagebruik is één van de grote uitdagingen waar de Nederlandse vleeskuikenhouderij voor staat. Behalve meer
mestafvoer en slechtere werkomstandigheden, vormt nat strooisel een belangrijke risicofactor voor het optreden van voetzoolleasies of foot pad dermatitis (FPD).

De EU richtlijn 2007/43/EG dd. 28.06.2007 geeft aan dat bij een gemiddelde leasiescore score > 120 de bezettingsdichtheid moet worden teruggebracht naar 39 kg/m2. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de vleeskuikenhouder.

TWILMIX FPD is een aanvullende premix voor vleespluimvee en bevat componenten om de eiwitbenutting te verbeteren en eiwitrotting op einddarmniveau te minimaliseren.

Eigen onderzoek met TWILMIX FPD onder ‘’challenge’’ condities gaf een duidelijke verbetering van de strooiselkwaliteit na zowel 3 als 5 weken. Daarnaast realiseerden de kuikens een hogere groei (+ 0.5 g/d) en scherpere voederconversie (-/- 0.05).

 

Bestelcode: 03F0130