Varken Zeug uitsn 1

TWILMIX Relax Varkens

Helpt bij het reduceren en onderdrukken van stress en gerelateerde symptomen. Stress is geen ziekte, maar een onvermijdelijke reactie van het dier op een uit balans geraakt natuurlijk evenwicht. Alles staat dan in het teken van overleven, waarbij het hormoon cortisol een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd raakt het afweersysteem ontregeld, wat kan leiden tot ziekte en extra behoefte aan nutriënten. Een varken met stress vreet en drinkt minder, is onrustig en soms zelfs agressief, met oor- en staartbijten als gevolg. Dit gaat gepaard met veel dierenleed en economische schade.

Stressmomenten worden veroorzaakt door:

  • Voercompetitie of hongergevoel door beperkte voeropname, resulterend in stereotiep gedrag.
  • Rangordegevechten door het overleggen en mengen van dieren; angst voor (nieuwe) hokgenoten kan leiden tot stress, vechtgedrag en wonden die geïnfecteerd kunnen raken.
  • Beperkte bewegingsvrijheid of gelegenheid voor exploratie- en nestelgedrag.
  • Een tochtige, te koude of te warme omgeving.
  • Het speenproces, het scheiden van de moeder en het verplaatsen naar een nieuwe omgeving met vreemde hokgenoten.

Stress bij zeugen, biggen en vleesvarkens gaat ten koste van de groei en de reproductieresultaten. Dit onderstreept het belang van aanvullende maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor dierhouderijsystemen die mikken op varkens met lange staarten, waarnaar de vraag groeit en waarvoor meer wordt betaald. Varkens met lange staarten houden vormt een bijzondere uitdaging voor zowel de varkenshouder als de voerindustrie. Twilmij ondersteunt (mengvoer)bedrijven die op deze trend willen inspelen met toegesneden advies en een speciaal mengsel: TWILMIX Relaxmix varkens.

Bestelcode:

03B0295 TWILMIX Relaxmix varkens Liquid is verpakt per 20 kg zakgoed
09B0295 TWILMIX Relaxmix varkens Liquid is verpakt per emmer van 4,5kg
03B0495 TWILMIX Relaxmix varkens Top Dressing is verpakt per 20 kg zakgoed