Varken Zeug uitsn 2

TWILMIX Zeugen Dekstal

Gunstige invloed op eicelrijping en -kwaliteit

Van de zoogdieren kent het varken de grootste prenatale verliezen. Een eisprong van 30 of meer resulteert in een levend geboren van 12-17 biggen. Het aantal en de kwaliteit van de eicellen, de condities in de baarmoeder en het patroon van prenatale verliezen zijn belangrijke factoren die samenhangen en het geboorte gewicht en vitaliteit van het big bepalen. Het geboorte gewicht is een belangrijke graadmeter voor latere dierprestaties en spieraanzet.

Onderzoek laat zien dat enzymatisch afbreekbare koolhydraten (o.a. dextrose) van invloed zijn op de rijping en kwaliteit van de eicellen. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van de biggen tijdens de dracht en ook de vitaliteit bij geboorte. TWILMIX Zeugen Dekstal ondersteund de reproductie door haar inzet tijdens de lactatie en gustperiode.

 

Bestelcode: 03Z0346